Διοίκηση

Το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3685/2008 και αποτελείται από τους:

  • Καθηγητή Νικόλαο Ζαχαριά, ως Πρόεδρο και Διευθυντή του Ινστιτούτου
  • Καθηγητή Αλέξιο Σαββίδη, ως Αναπλ. Διευθυντή
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Κουτριάνου, ως μέλος
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Σπηλιοπούλου, ως μέλος
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Δελλή, ως μέλος
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Καπετανάκη, ως μέλος
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Θεώνη Κολλυροπούλου, ως μέλος

 

Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 155/2007, από της ιδρύσεως του Ινστιτούτου (2007) έως 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν η Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και νυν Επίτιμης Διευθύντριας κα Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου.