Δραστηριότητες

Το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. συμμετείχε στην οργάνωση των εξής Συνεδρίων – Ημερίδων:

  • Συνέδριο στο πλαίσιο των Παλαιολογείων 2009 (28 Μαΐου 2009) σε συνεργασία με τον Δήμο Μυστρά και τον Σύνδεσμο των εν Αττική Λακεδαιμονίων, με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Αθηνών. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Διευθύντρια του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. Καθηγήτρια Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου με θέμα «Η μορφή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με βάση τις φιλολογικές και ιστορικές πηγές». 
  • Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Μυστράς: Ταυτότητες και προσανατολισμοί» (20 Μαΐου 2010, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη), σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα και το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. (Προσφώνηση της Διευθύντριας του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. στο Συνέδριο).
  • Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους» (3-5 Νοεμβρίου 2012, Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης). Τα Πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν σε ειδικό τόμο (Σειρά Εκδόσεων Ι) από τις Εκδόσεις Παπαζήση (βλ. Εκδόσεις).

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

  • Συνέδριο με θέμα «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως» (6-8 Νοεμβρίου 2015, Μυστράς). Τα Πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν σε ειδικό τόμο (Σειρά Εκδόσεων ΙΙ) από τις Εκδόσεις Παπαζήση (βλ. Εκδόσεις).

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Για φωτογραφίες πατήστε εδώ .

  • Συνέδριο με θέμα «Ο Μυστράς των Παλαιολόγων, αφετηρία του Νέου Ελληνισμού» (27-28 Μαΐου 2016, Μυστράς) στο πλαίσιο των Παλαιολογείων 2016. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν σε ειδικό τόμο (Σειρά Εκδόσεων ΙΙ) από τις Εκδόσεις Παπαζήση (βλ. Εκδόσεις).

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Για φωτογραφίες πατήστε εδώ (συν. 8).

  •  Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Το Βυζάντιο στους Παλαιολόγειους χρόνους. Πολιτική παρακμή –πολιτισμική άνθηση» (28 Μαΐου 2017, Μυστράς), στο πλαίσιο των Παλαιολογείων 2017.

Για το πρόγραμμα της Ημερίδας πατήστε εδώ.

Για φωτογραφίες πατήστε εδώ (συν. 9).