Ερευνητικά Προγράμματα

  1. «Βυζαντινές Διαθήκες:Κείμενα και ιστορικο-φιλολογική και νομική ανάλυση». Υπεύθυνη: Ελένη Σαράντη (σε εξέλιξη).
  2. «Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής περιόδου» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Υπεύθυνη: Ελένη Σαράντη. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του προγράμματος ψηφιοποίησης αγιολογικών κειμένων της τελευταίας Βυζαντινής περιόδου του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με συντονίστρια την ερευνήτρια κ. Ελεονώρα Κουντούρα-Γαλάκη. Τα ψηφιοποιημένα κείμενα θα είναι προσβάσιμα στους ερευνητές μέσω του διαδικτύου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και θεματικό κατάλογο των αγιολογικών κειμένων. Υπεύθυνη για το μέρος του προγράμματος το οποίο αναλαμβάνει το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. είναι η κ. Ελένη Σαράντη (σε εξέλιξη).
  3. «Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, Υπεύθυνη Καθηγήτρια Γ. Ξανθάκη Καραμάνου (σε συνέχεια με το διεθνές συνέδριο 2012).