Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βυζαντινός Κόσμος: Η Σχέση του με την Αρχαίοτητα και τον Νεώτερο Ελληνισμό

Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 

Σημείωση: η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται ως τις 19 Οκτωβρίου 2018