Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5273 Β’ /26-11-2018 (για το ΦΕΚ πατήστε εδώ).