Χορηγοί - Ευεργέτες

  • Η. Α. Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος για το συνεχές και αδιάπτωτο ενδιαφέρον του.
  • Ο πρώην Δήμος Μυστρά για την παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού  Δημοτικού Σχολείου Μυστρά.    
  • Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη για την κάλυψη μεγάλου μέρους του εξοπλισμού σε Η/Υ και περιφερειακά.
  • Ο κ. Δημήτριος Καλοειδής για την κάλυψη σημαντικού μέρους των λειτουργικών δαπανών.
  • Οι Καθηγητές κκ. Απόστολος Καρπόζηλος, Ulrich Moennig, Ιωάννης Πολέμης, Αλέξιος Σαββίδης και Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου για την παραχώρηση μεγάλου αριθμού βιβλίων και περιοδικών στη Βιβλιοθήκη.