Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους

Το Ινστιτούτο οργάνωσε Διεθνές Συνέδριο στο Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2012 και θέμα «Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους».

Μετείχαν οι εξής διακεκριμένοι ειδικοί καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό:

 • Σταύρος Αρβανιτόπουλος
 • Anthony Luttrell
 • Christian Gastgeber
 • Μελίτα Εμμανουήλ
 • Αλέξιος Σαββίδης
 • Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου
 • Καλλιόπη Μπουρδάρα
 • Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
 • Απόστολος Καρπόζηλος
 • Κωνσταντίνος Βουδούρης
 • Ηλίας Γιαρένης
 • Ιωάννα Σπηλιοπούλου
 • Βασιλική Πέννα
 • Στέλλα Χρυσοχόου
 • Φώτιος Δημητρακόπουλος

Προήδρευσαν οι : Ακαδημαϊκός κ. Π. Βοκοτόπουλος, Ακαδημαϊκός κ. Στ. Ήμελλος, Καθηγητής, κ. Ι. Πετρόπουλος, Καθηγήτρια Ε. Αντζουλάτου – Ρετσίλα, Καθηγήτρια Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου.

Τα πρακτικά του συνεδρίου εκδόθηκαν και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Παπαζήση

Πρόγραμμα Συνεδρίου σε μορφή PDF