Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως

Συνέδριο στο νέο κτήριο του Ινστιτούτου στον Μυστρά από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2015 με θέμα: «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως».

Μετείχαν με εισηγήσεις οι εξής διακεκριμένοι επιστήμονες:

 • Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος
 • Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός
 • Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, Ακαδημαϊκός
 • Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός
 • Απόστολος Καρπόζηλος
 • Ιωάννης Πολέμης
 • Σοφία Κοτζάμπαση
 • Κέλλυ Μπουρδάρα
 • Αλέξιος Σαββίδης
 • Αλέξανδρος Αλεξάκης
 • Ηλίας Ταξίδης
 • Ιωάννα Σπηλιοπούλου
 • Ευαγγελία Πάντου
 • Σταύρος Αρβανιτόπουλος
 • Δημήτριος Βαχαβιώλος

Προήδρευσαν ο Ακαδημαϊκός κ. Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, η Ομ. Καθηγήτρια κα Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Διευθύντρια του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π., ο Ομ. Καθηγητής κ. Απόστολος Καρπόζηλος, η Καθηγήτρια κα Κέλλυ Μπουρδάρα και η Καθηγήτρια κα Σοφία Κοτζάμπαση.

Τα συμπεράσματα με τεκμηρίωση και σαφήνεια διατυπώθηκαν από τους Καθηγητές κκ. Α. Καρπόζηλο και Ι. Πολέμη.

Πρόγραμμα Συνεδρίου σε μορφή pdf

Σχόλια στον Τύπο: ΕλλάδαTV

 

 

 

Φωτογραφίες Συνεδρίου