Εκδόσεις

Το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. εξέδωσε τα ακόλουθα έργα:

  • Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στο Βυζάντιο κυρίως κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους (επιμ. έκδ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου), Αθήνα (2014), Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 394 (Σειρά Εκδόσεων Ι).

Πρόκειται για τα Πρακτικά του ομώνυμου διεθνούς Συνεδρίου που διεξήχθη στη Σπάρτη από 3-5 Νοεμβρίου 2012. Περιλαμβάνει χαιρετισμό του Πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά και προσφώνηση του Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κκ. Ευσταθίου. Συγγραφείς του συλλογικού αυτού τόμου είναι οι:  Απόστολος. Καρπόζηλος, Κώστας Κωνσταντινίδης, Anthony Luttrell, Αλεξιος Σαββίδης, Ηλίας Γιαρένης, Κωνσταντίνος Βουδούρης, Κέλλυ Μπουρδάρα, Christian Gastgeber, Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Στέλλα Χρυσοχόου, Βασιλική Πέννα, Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Μελίτα Εμμανουήλ και Σταύρος Αρβανιτόπουλος.

Για το εξώφυλλο του βιβλίου πατήστε εδώ.

Για τα περιεχόμενα πατήστε εδώ.

Για παρουσιάσεις και κριτικές του συγκεκριμένου έργου πατήστε εδώ.

Για παρουσιάσεις και κριτικές του συγκεκριμένου έργου πατήστε εδώ.

Για παρουσιάσεις και κριτικές του συγκεκριμένου έργου πατήστε εδώ.

  • Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως και αφετηρία του Νέου Ελληνισμού (επιμ. έκδ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου), Αθήνα (2017), Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 417 (Σειρά Εκδόσεων ΙΙ).

Πρόκειται για τα Πρακτικά των Συνεδρίων «Το Βυζαντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως» (Μυστράς, 6-8 Νοεμβρίου 2015) και «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Αφετηρία του Νέου Ελληνισμού» (Μυστράς 27-29 Μαΐου 2016). Περιλαμβάνει προσφωνήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Π. Παυλόπουλου, του Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κκ. Ευσταθίου, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Διευθύντριας του Ινστιτούτου. Συγγραφείς του συλλογικού τόμου είναι οι: Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Χρήστος Ζερεφός, Απόστολος Καρπόζηλος, Σοφία Κοτζάμπαση, Ιωάννης Πολέμης, Στυλιανός Λαμπάκης, Ηλίας Ταξίδης, Δημήτριος Βαχαβιώλος, Αλέξιος Σαββίδης, Κέλλυ Μπουρδάρα, Σταύρος Αρβανιτόπουλος, Ευαγγελία Πάντου, Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Χρήστος Πολάτωφ, Φωτεινή Πέρρα, Αριστείδης Δουλαβέρας και Μελίτα Εμμανουήλ.

Για το εξώφυλλο του βιβλίου πατήστε εδώ.

Για τα περιεχόμενα πατήστε εδώ.

Για παρουσιάσεις και κριτικές του συγκεκριμένου έργου πατήστε εδώ.

  • Ανθολόγιο Βυζαντινής Πεζογραφίας. Νικηφόρου Βρυεννίου Ύλη Ιστορίας, Βίοι Οσίων Γεωργίου Χωζιβίτου, Αντωνίου του Νέου και Αγίου Δημητριανού επισκόπου Χύτρων, Προκοπίου Σοφιστού Γάζης Ρητορικά ἐργα και επιστολές. Κείμενα –Μετάφραση –Σημειώσεις Ιωάννης Πολέμης, επιμ. έκδ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, Αθήνα (2018), Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 631 (Σειρά Εκδόσεων ΙΙΙ).

Ο τόμος περιλαμβάνει κείμενα ιδιαίτερα σημαντικά για την ιστορία της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου. Το βιβλίο είναι χρήσιμο για τους φοιτητές των Φιλοσοφικών Σχολών αλλά και για κάθε αναγνώστη που θα ήθελε να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει εκ του σύνεγγυς ορισμένα βασικά είδη της βυζαντινής πεζογραφίας, διαβάζοντας κείμενα στην ολότητά τους και όχι μικρά αποσπάσματα.

Για το εξώφυλλο του βιβλίου πατήστε εδώ.

Για τα περιεχόμενα πατήστε εδώ.

  • Βυζαντινά νομίσματα και Νομισματική (4ος – 15ος αιώνες). Μια σύνοψη, Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης, Ελένη Λιάντα, επιμ. έκδ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, Αθήνα (2020), Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. xxiv + 257 (Σειρά Εκδόσεων IV).

Η παρούσα μονογραφία, γραμμένη σε συνεργασία από δύο Έλληνες Βυζαντινολόγους, έναν Ιστορικό και μια Νομισματολόγο, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια έκδοσης γενικού εγχειριδίου στην Ελλάδα για τη Βυζαντινή Νομισματική. Μετά την αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο ως προς τη σημασία της μελέτης των νομισμάτων για τη Βυζαντινή Ιστορία και τις περιόδους της Βυζαντινής Νομισματικής, το έργο παρουσιάζει εκτενή νομισματολογική βιβλιογραφία. Το βιβλίο, με πλούσια ανέκδοτη εικονογράφηση, απευθύνεται στον ειδικό μελετητή, στον συλλέκτη, αλλά και στον φιλίστορα αναγνώστη θεμάτων του Βυζαντινού πολιτισμού.

Για το εξώφυλλο του βιβλίου πατήστε εδώ.

Για τα περιεχόμενα πατήστε εδώ.

Για παρουσιάσεις και κριτικές του συγκεκριμένου έργου πατήστε εδώ.

Για παρουσιάσεις και κριτικές του συγκεκριμένου έργου πατήστε εδώ.